Produktredovisning

För att produktorienterade verksamheter ska vara i framkant på marknaden och möta dess behov krävs att produkterna ständigt utvecklas utifrån funktion såväl som klimatpåverkan.

Tricorona hjälper företag att analysera produkter för att kartlägga effektiviseringar och andra möjliga åtgärder som kan minska produktens klimatpåverkan. Vill man dessutom marknadsföra en produkt som klimatneutral krävs en produktredovisning för att ta reda på produktens klimatpåverkan.

Produktfakta

Klimatpåverkan kan ha stor inverkan på en produkts kostnader och marknadspotential.

Utöver klimatnyttan, finns det därmed kommersiella anledningar till att beräkna, rapportera och kompensera produkten klimatpåverkan.

Kontakta mig

Vill du veta mer om produktredovisning?

Ja tack, kontakta mig