Produktredovisning

Ta reda på var och hur era produkters klimatpåverkan uppstår och hur ni kan minska den

Om ert företag säljer fysiska varor står produktionen av dessa sannolikt för en betydande del av er klimatpåverkan. Det ställs allt högre krav på hållbarhet och ett naturligt steg i ett smart klimatarbete är därför att bli medveten om sina produkters klimatpåverkan.

Genom att göra en produktberäkning får ni ökad förståelse för var i värdekedjan utsläppen äger rum. Detta är en förutsättning för att kunna minska produktens klimatpåverkan på ett effektivt sätt.

Tricorona hjälper er att beräkna och analysera era produkters utsläpp. Med detta som grund tar vi fram alternativ och strategier för att minska produktens klimatpåverkan. För att få kalla en produkt klimatneutral eller klimatpositiv är dessa två steg obligatoriska. Om ni önskar redovisa produktens klimatavtryck utåt och kommunicera kring detta hjälper vi er gärna även med det.

Produktfakta

Att känna till er produkts klimatpåverkan är en nyckel till ett starkt klimatarbete, sparade kostnader och proaktiv kommunikation.

Vi hjälper er att räkna ut, analysera och kommunicera er produkts klimatpåverkan.

Vill du veta mer om produktredovisning?