Produktredovisning 2018-01-17T14:13:49+00:00

Produktredovisning

För produktorienterade organisationer är det viktigt att hela tiden utveckla sina produkter enligt de behov som finns på marknaden. Eftersom vi verkar i en dynamisk ekonomi är det samtidigt, som att produkten förbättras och utvecklas, viktigt att ha kontroll över hela värdekedjan och effektivisera denna.

Att genomföra en analys av en produkt kan ge ovärderlig information och kunskap kring hur och var effektiviseringar kan genomföras eller vilken möjligheter som finns för just den produkten. Vill man dessutom gå ut och i sin marknadsföring säga att produkten är klimatneutral ska en sån här analys göras. Läs mer om vad som gäller vid kommunikationen här.

Vanligtvis kallas en djupgående analys för livscykelanalys (LCA). Metodiken för hur en LCA ska genomföras regleras i ISO-standarden 14040. Tricorona använder verktyget SimaPro vid genomförande av LCA enligt ISO 14040. Men självklart kan även enklare beräkningar genomföras för att träffa behovet rätt för de kunder som kräver mindre ingående analys.

För mer information om hur man gör i praktiken är ni välkomna att kontakta oss.