Reseredovisning

Att resa och mötas är en förutsättning för många företags, myndigheters och organisationers verksamhet. Men resor innebär ofta ett betydande utsläpp av växthusgaser. Det är därför viktigt att skapa sig en god bild av hur resandet ser ut och hur det kan förändras för att minska utsläppen.
Vi utgår från ett antal olika redovisningar för att kartlägga ert resande och dess klimatpåverkan.

I de flesta verksamheter förekommer resor för att ta sig till arbetsplatsen såväl som resor i tjänsten för att fullgöra vissa arbetsuppgifter. Därtill kommer konferensresor och mer nöjesorienterade resor för personalen.

Genom att använda sig av modern mötesteknologi och resa mer klimatsmart kan utsläppen från resor minskas. Inte sällan innebär sådana åtgärder att man dessutom sparar både tid och pengar. Ytterligare positiva effekter av att avstå från resor är bekvämlighet för den anställde som slipper resa, en effektivare arbetsdag och mer fritid. Kort sagt: en resa ska vara värd sitt koldioxidutsläpp, den anställdes tid och företagets pengar.

Man kan göra reseanalyser mer eller mindre detaljerat och Tricorona erbjuder lösningar som passar de utmaningar och krav ni står inför.

Exempel på reseredovisningar:

  • Travel report flyg
  • Travel report flyg light
  • Business travel report (flyg, båt, tåg, hotell, pendling)

Ladda ned ett exempel på någon av våra reseredovisningar nedan.

Travel Report Flyg
Travel Report Flyg Light
Business Travel Report

Produktfakta

För många organisationer står tjänsteresor för en stor del av verksamhetens totala utsläpp. Utsläpp från resor är relativt lätta att beräkna, reducera och kompensera. Därför kan en reseredovisning vara ett bra sätt att börja sitt klimatarbete på.

Vill du veta mer om reseredovisning?