Reseredovisning 2018-01-17T14:13:00+00:00

Reseredovisning

Om man lyckas skapa sig en bild av var i företagets resande som utsläppen sker så vet man också var man effektivast kan reducera utsläppen. Vi erbjuder olika typer av redovisningar när det gäller en organisations resor.

En vanlig indelning av resorna är pendlingsresor och tjänsteresor. Skillnaden på dessa är att pendlingsresor är en resa som krävs för att den anställde ska kunna ta sig till sin arbetsplats medan tjänsteresor är resor som refererar till resor den anställde behöver göra som en följd av sina arbetsuppgifter. Genom att sätta mål och minska sina utsläpp från resor kan man dessutom spara mycket tid och mycket pengar. Synergieffekter som uppstår från att avstå från resor kan också vara ökad bekvämlighet för den anställde som slipper göra sig mödan att faktiskt resa, en effektivare arbetsdag och mer fritid. Vissa möten är essentiella för verksamheten och vi rekommenderar att de möten man väljer bort så klart inte är sådana som kan skada eller minska affären.

Man kan göra reseanalyser mer eller mindre detaljerat och Tricorona erbjuder lösningar som passar de utmaningar och krav ni står inför.

Exempel på reseredovisningar:

  • Travel report flyg
  • Travel report flyg light
  • Business travel report (flyg, båt, tåg, hotell, pendling)

För att reducera utsläppen från resandet använder oss av CERO-metodiken för att ta ett helhetsgrepp kring resorna vilket ger stora kostnadsbesparingar.

För mer information om hur man gör i praktiken är ni välkomna att kontakta oss.