Klimatsäkrad av Tricorona 2018-01-17T14:15:38+00:00

Klimatsäkrad av Tricorona

“Klimatsäkrad av Tricorona” är en helhetsmärkning som visar att ett företag, en tjänst, ett evenemang eller produkter tar ansvar för sin klimatpåverkan.

De flesta stora företag är idag ISO-märkta och ger årligen ut hållbarhetsredovisingar för att visa att de tar sitt ansvar för miljö och samhälle. Detta är dock inte så konkreta åtgärder som ibland är svåra att mäta och se effekten av.

Vi erbjuder tjänsten klimatsäkring av företag, evenemang och produkter, för att konkretisera en del i CSR-arbetet. Detta är ett helhetsgrepp av den klimatpåverkan som ett företag, en produkt eller ett evenemang avger och omfattar fyra steg;

  1. Först genomförs klimatberäkningar för att ta reda på verksamhetens eller produktens klimatpåverkan,
  2. Steg två är en åtgärdsplan för att reducera utsläppen,
  3. Sedan kompensation av de utsläpp som återstår och det avslutande steget är;
  4. Kommunikation, för att berätta om det som åstadkommits och inspirera andra att göra detsamma.

Märkningen är tidbestämd för organisationer och måste upprepas årligen för att den ska gälla. Detta för att ett klimatarbete är något som ständigt kan förbättras och förändras och dels att kunna redovisa resultat och förändring över tid.

De företag, produkter och evenemang som klimatsäkras av oss är de som har gått längst i sitt klimatarbete och är den mest omfattade klimattjänsten vi erbjuder.