Livscykelanalys

Med en livscykelanalys kartläggs en produkts miljöpåverkan före, under och efter konsumtion. Tricoronas livscykelanalyser är begränsade till klimatpåverkan, det vill säga utsläpp av växthusgaser. Helhetsbilden av de utsläpp som ackumuleras under produktens livscykel möjliggör välgrundade prioriteringar av åtgärder för att minska klimatavtrycket.

Tricoronas livscykelanalys (LCA) av en vara utvärderar klimatpåverkan som orsakas av framtagning av ingående material, produktion, användningsfas liksom avfallshantering, men metodiken kan även tillämpas på tjänster. Med hjälp av LCA kan företag inte bara ta ansvar för klimatpåverkan från den egna produktionen utan även för sina produkters totala klimatpåverkan. Ibland kan de största klimatbesparingarna göras utanför den egna verksamhetens väggar, exempelvis genom att välja återvunnet material eller genom att utforma produkten eller affärsmodellen på ett sätt som premierar en mer klimatvänlig konsumtion.

Tricorona har lång erfarenhet av LCA-beräkningar och använder oss av SimaPro vid genomförande av LCA enligt ISO 14 040. Det är en beprövad LCA-beräkningsmjukvara som används både inom näringslivet och akademin.

Produktfakta

Kartlägg produktens totala klimatpåverkan från materialutvinning till användning och avfallshantering. Därmed får ni ett vetenskapligt underlag för lyckade beslut utifrån ett miljömässigt likväl som kommersiellt perspektiv.

Vill du veta mer om livscykelanalys?