Revision och granskning

För att ni ska känna er trygga med att ert klimat- och hållbarhetsarbete utförs med korrekta, effektiva och uppdaterade metoder och regelverk kan Tricorona hjälpa till med granskning och revision.

På samma sätt som att organisationer använder revisorer för att säkerställa att verksamheten och ekonomin bedrivs korrekt är det ofta nyttigt att få perspektiv på och granskning av sitt hållbarhetsarbete från en extern part. Vi på Tricorona stöttar er och ger er råd för att höja kvalitén på ert hållbarhetsarbete ytterligare.

Produktfakta

Om ni själva gör klimatberäkningar kan det finnas ett stort värde att vi hjälper er att granska och revidera.

Kontakta mig

Vill du veta mer om revision och granskning?

Ja tack, kontakta mig