Revision och granskning 2018-01-17T14:14:33+00:00

Revision och granskning

Tricorona är ett bollplank till sina kunder och detta kan te sig på många sätt. Även då många organisationer driver sitt klimatarbete utan assistans från externa resurser finns det ett behov och värde i att be oss om råd och guidning kring huruvida de metoder och processer som används är best practice och effektiva.

Vi granskar ert arbete utifrån olika standarder och ger input kring hur ni kan förbättra ert arbete och om det är något som kan komplettera det ni redan gör idag.