revision och granskning

Revision och granskning

För att ni ska känna er trygga i att ert klimat- och hållbarhetsarbete utförs med korrekta, effektiva och uppdaterade metoder och regelverk kan Tricorona hjälpa till med revision och granskning.

På samma sätt som en revisor granskar årsredovisning och bokslut är det en bra idé att göra en extern granskning av ert klimatarbete. Detta ger er en extra stämpel av kvalitet och oberoende att sätta på klimatarbetet.

Eftersom vi genomför klimatredovisningar och andra tjänster löpande kan vi säkerställa att ni följer uppsatta standarder och regelverk, använder rätt metoder samt har tillgång till uppdaterad data. Vi utför även granskning av er kommunikation för att ni ska känna er trygga i det ni säger om ert klimatarbete.

Produktfakta

Om ni själva gör klimatberäkningar kan det vara en trygghet att låta oss granska det.

Kontakta mig

Vill du veta mer om revision och granskning?

Ja tack, kontakta mig