Utbildningar och workshops 2018-01-17T14:15:05+00:00

Utbildningar och workshops

Att förstå en fråga och problematiken bakom är viktigt av många olika anledningar. Det vi inte förstår har vi svårt att förhålla oss till och vi kan till och med ibland bli avigt inställda till frågan, vad än det kan handla om. Utbildning av personal, chefer och/eller ledningsgrupp är ofta en avgörande aktivitet för att få förståelse och förankring för frågan.

Våra utbildningar utgår från de behov som finns i er organisation, vare sig det är en grundläggande eller djupare utbildning anpassar vi innehållet till er bransch och de utmaningar ni står inför. Vi genomför både interaktiva utbildningar och föreläsningsbaserade utbildningar beroende på vad ni och vi tror passar bäst hos just er. Exempel på utbildningar vi genomför är:

  • Grundläggande om hållbarhet, klimatförändringar och klimatfrågan
  • Klimatstrategi – så skapas en hållbar klimatplan
  • Klimatredovisning enligt GHG-protokollet
  • LCA – Klimatberäkningar för produkter
  • Klimatkompensation – så funkar det
  • Klimatkommunikation – trender, goda exempel och fallgropar

Workshops, eller arbetsmöten, är ett sätt att kombinera utbildning med arbete. Workshops är bra tillfällen att utifrån de konkreta utmaningar ni har bygga ett tillfälle då vi tillsammans diskuterar lösningar och samtidigt förankra detta i vetenskap och ”best practice”. Workshops varvar relevant utbildning med diskussioner och problemlösning kring de rådande utmaningar ni har och är ett effektivt sätt att ge deltagarna referenspunkter i frågan.