Utbildningar

De flesta bryr sig om klimatet och vill bidra, samtidigt kan de ofta ta emot att ändra sina vanor. För att förändringsarbete ska förankras och entusiasmera är det viktigt skapa förståelse för både underliggande problematik och lösningar. Med utbildning av personal, chefer och ledningsgrupper kan vi hjälpa er med att sprida den förståelsen.

Våra utbildningar utgår från de behov som finns i er organisation. Vi genomför grundläggande likväl som djupare och ämnesspecifika utbildningar som kan anpassas till er bransch och de utmaningar ni står inför. Vi genomför både interaktiva utbildningar och föreläsningsbaserade utbildningar och anpassar omfattningen beroende på vad som bäst hos just er.

Se exempel på våra utbildningar nedan!

Aktuella utbildningar

Lär dig beräkna enligt GHG-protokollet

PRIS: På förfrågan

Att beräkna klimatpåverkan är första steget i en verksamhets klimatarbete och är en förutsättning för framgång och effektivitet. Denna kurs introducerar dig till verktygen för att kunna initiera, sätta ramar, ta fram mål, och skapa en handlingsplan för er verksamhets klimatarbete. Utbildningen utgår från GHG-protokollet.

Beställ

Klimat-kommunikation

PRIS: 6 995 SEK exkl. moms

I denna föreläsning presenteras hur verksamheters klimatarbete kan kommuniceras på bästa sätt. Vi går igenom trender, goda exempel och fallgropar samt vad en verksamhet bör tänka på i sin klimatkommunikation. Föreläsningen är ca. 45 minuter lång och kan arrangeras både i form av en föreläsning eller i en aktiv workshop.

Beställ

Klimatpsykologi

PRIS: 6 995 SEK exkl. moms

I denna föreläsning så utgår vi från den senaste beteendevetenskapliga forskningen och går igenom grundläggande delar i klimatpsykologi. Vi lär er att identifiera vilka underliggande faktorer som påverkar hur vi tar beslut och hur ni kan kommunicera information om klimatet till er målgrupp. Föreläsningen är ca 45 minuter.

Beställ

Inspirationsföreläsning om klimatet

PRIS: 6 995 SEK exkl. moms

Under en 45 minuter lång föreläsning går vi igenom vad klimatförändringarna är samt prata om några vanliga klimatmyter. Syftet är att inspirera och få era medarbetare att förstå att ni har allt att vinna på att bli mer klimatsmarta! Föreläsningen anpassas till viss mån utefter kunskapsnivå och önskemål från kund.

Beställ

Vad önskar ni?

PRIS: På förfrågan

Vill ni lära er om hur klimatkompensation fungerar? Eller önskar ni ha en mer interaktiv föreläsning gällande klimatfrågor? Oavsett vad det är så är försöker vi anpassa och utforma föreläsningen eller utbildningen utefter era önskemål och verksamhet. Hör gärna av er med era idéer och önskemål!

Beställ