Utbildningar

De flesta bryr sig om klimatet och vill bidra, samtidigt kan de ofta ta emot att ändra sina vanor. För att förändringsarbete ska förankras och entusiasmera är det viktigt skapa förståelse för både underliggande problematik och lösningar. Med utbildning av personal, chefer och ledningsgrupper kan vi hjälpa er med att sprida den förståelsen.

Våra utbildningar utgår från de behov som finns i er organisation. Vi genomför grundläggande likväl som djupare och ämnesspecifika utbildningar som kan anpassas till er bransch och de utmaningar ni står inför. Vi genomför både interaktiva utbildningar och föreläsningsbaserade utbildningar och anpassar omfattningen beroende på vad som bäst hos just er. Exempel på utbildningar vi genomför är:

  • Grundläggande om hållbarhet, klimatförändringar och klimatfrågan
  • Klimatstrategi – så skapas en hållbar klimatplan
  • Klimatredovisning enligt GHG-protokollet
  • LCA – Klimatberäkningar för produkter
  • Klimatkompensation – så funkar det
  • Klimatkommunikation – trender, goda exempel och fallgropar

Produktfakta

Vi genomför både interaktiva utbildningar och föreläsningsbaserade utbildningar.

Pris från:
3 995 SEK ex moms

Vill du veta mer om utbildning?