Workshop

Workshops: kombinera utbildning med arbete.

Workshops är bra tillfällen att utifrån era utmaningar bygga diskuterar frågan och lösningar för att samtidigt förankra diskussionen i vetenskap och ”best practice”. Workshops varvar relevant utbildning med diskussioner och problemlösning kring de rådande utmaningar ni har och är ett effektivt sätt att ge deltagarna referenspunkter i frågan.

Produktfakta

Workshops varvar relevant utbildning med diskussioner och problemlösning.

Vill du veta mer om workshops?