Om Tricorona Climate Partner AB 2018-02-14T15:55:01+00:00

Om Tricorona Climate Partner AB

Christian Patay

Christian Patay, VD, Tricorona Climate Partner AB. Tel: 08-506 88 506

Tricorona Climate Partner AB (TCP) grundades 2006 och är ett privatägt bolag vars affärsidé är att erbjuda företag, organisationer och till viss del även privatpersoner tjänster inom klimatområdet samt heltäckande klimatstrategier. Detta betyder beräkningsuppdrag av de klimatpåverkande utsläppen, handlingsplan för att reducera dessa, klimatkompensation och avslutningsvis kommunikation kring de initiativ som tagits inom området. Tyngdpunkten i verksamheten ligger i att leverera klimatkompensation.

Utöver de egenutvecklade projekten TCP erbjuder finns flera samarbeten med seriösa aktörer inom klimatkompensationsbranschen. TCP har därför möjlighet att erbjuda flertalet olika klimatkompensationsprojekt inom flera olika kvalitéer, metoder, länder och certifieringar.

Sedan 2006 har TCP varit dotterbolag inom Tricorona-koncernen. Under hösten 2015 minskade Tricorona AB sitt innehav i TCP som ett led i att stärka bolagets oberoende. Tricorona AB blev därmed inte längre moderbolag men kvarstår som en stark minoritetsägare.  (TCP ägs därmed i huvudsak av medarbetare och personer engagerade i klimatekonomin).

Ekonomi:

2015 omsatte Tricorona Climate Partner AB 7,4 miljoner kronor och redovisade en vinstmarginal om 10,5 %.

2014 omsatte Tricorona Climate Partner AB 9,2 miljoner kronor och redovisade en vinstmarginal om 7,6 %.