Tricorona Climate Partner AB

Tricorona Climate Partner AB (TCP) grundades 2006. TCP är ett privatägt bolag vars affärsidé är att erbjuda företag samt privatpersoner (via klimatkompensera.se) tjänster inom klimatområdet.

Dessa tjänster innebär beräkning av klimatpåverkan, handlingsplan för att reducera den, klimatkompensation och kommunikation kring de initiativ som tagits inom området.

Utöver de några egenutvecklade projekten TCP erbjuder finns flera samarbeten med globala projektutvecklare. TCP har därför möjlighet att erbjuda flertalet olika klimatkompensationsprojekt inom flera olika kvalitéer, metoder, länder och certifieringar.

Ägande

Sedan första verksamhetsåret 2006 har TCP varit ett dotterbolag inom Tricorona-koncernen. Under hösten 2015 minskade Tricorona AB sitt innehav i TCP som ett led i att stärka bolagets oberoende. Tricorona AB är idag inte moderbolag men kvarstår som en minoritetsägare.  TCP  ägs därmed i huvudsak av VD, medarbetare, styrelse och personer som är engagerade i klimatfrågan.

En grundfilosofi kring ägandet är att seniora medarbetare erbjuds bli delägare.

Ekologisk hållbarhet

Visionen är att alla företag tar sitt klimatansvar. Socialt och miljömässigt är vi och måste vara ett föredöme och alla våra affärsmässiga beslut tas till förmån för klimatnyttan. Vårt kontor är helt papperslöst, alla måltider är vegetariska och kan vi inte resa kommunalt till ett kundmöte tar vi tåget eller hyr elbil. Vi är effektiva och levererar stor nytta till alla våra kunder och klimatet. Desto bättre det går för oss, desto fler lyckas vi nå ut till och desto mer klimatnytta kommer vi lyckas leverera till vår jord.

Ekonomisk hållbarhet

För att vi ska fortsätta vara framgångsrika så behöver vi vara ett ekonomiskt hållbart företag. Vi har en målsättning att varje år öka i omsättning om möjligt. Ett positivt resultat är även en vital förutsättning för vår fortlevnad och sedermera även vår förmåga att skapa klimatnytta genom våra klimatkompensationsprojekt och till svenska företag, organisationer och privatpersoner.

Vi tror på marknadsekonomins krafter som en del av lösningen på klimatomställningen. Kan vi skapa affärsnytta hos våra kunder så kommer vi lyckas skapa klimatnytta utifrån denna affärsnytta. Många av våra kunder är vinstdrivande och det är därför vitalt att de ser affärsnyttor kopplat till initiativen på klimatområdet.

Omsättning 2018: 12,4 miljoner
Omsättning 2017: 8,3 miljoner
Omsättning 2016: 7,3 miljoner

Christian Patay, VD på Tricorona

Christian Patay, VD
Tricorona Climate Partner AB
08-506 88 506
christian.patay@tricorona.se

Vill du veta mer om Tricorona Climate Partner AB?

Ja tack, kontakta mig

Leverantör inom klimatområdet

Läs mer om våra etablerade verktyg och klimattjänster.

KLIMATBERÄKNING

Beräkna

Det första steget till klimatansvar är att ta reda på hur stora utsläpp verksamheten, produkten, tjänsten eller evenemanget har. Vi tillhandahåller en rad olika klimatberäkningstjänster.

LÄS MER
KLIMATSTRATEGI

Reducera

En heltäckande, genomtänkt och långsiktig klimatstrategi hjälper er att uppnå era mål inom ert klimatarbete. Tillsammans utformar vi ett program som ska mynna ut i en klimatstrategi.

LÄS MER
KLIMATKOMPENSATION

Kompensera

Att kompensera är ett sätt att ta ansvar för de utsläpp som ni inte lyckas undvika med egna åtgärder och är en nödvändig del av er strategi. Vi erbjuder klimatkompensation som är godkänt av FN.

LÄS MER