fbpx
Om Tricorona Climate Partner AB2018-06-21T11:43:31+00:00

Tricorona Climate Partner AB

Tricorona Climate Partner AB (TCP) grundades 2006 och är ett privatägt bolag vars affärsidé är att erbjuda företag, organisationer och till viss del även privatpersoner tjänster inom klimatområdet samt heltäckande klimatstrategier.

Detta betyder beräkningsuppdrag av de klimatpåverkande utsläppen, handlingsplan för att reducera dessa, klimatkompensation och avslutningsvis kommunikation kring de initiativ som tagits inom området. Tyngdpunkten i verksamheten ligger i att leverera klimatkompensation.

Utöver de egenutvecklade projekten TCP erbjuder finns flera samarbeten med seriösa aktörer inom klimatkompensationsbranschen. TCP har därför möjlighet att erbjuda flertalet olika klimatkompensationsprojekt inom flera olika kvalitéer, metoder, länder och certifieringar.

Sedan 2006 har TCP varit dotterbolag inom Tricorona-koncernen. Under hösten 2015 minskade Tricorona AB sitt innehav i TCP som ett led i att stärka bolagets oberoende. Tricorona AB blev därmed inte längre moderbolag men kvarstår som en stark minoritetsägare.  Därmed ägs TCP  i huvudsak av medarbetare och personer som är engagerade i klimatekonomin.

Ekonomi

Omsättning 2017: 8,3 miljoner kronor

Omsättning 2016: 7,0 miljoner kronor

Omsättning 2015: 7,4 miljoner kronor

Christian Patay, VD på Tricorona

Christian Patay, VD
Tricorona Climate Partner AB
08-506 88 506
christian.patay@tricorona.se

Vill du veta mer om Tricorona Climate Partner AB?

Ja tack, kontakta mig

Leverantör inom klimatområdet

Läs mer om våra etablerade verktyg och klimattjänster.

KLIMATBERÄKNING

Beräkna

Det första steget till klimatansvar är att ta reda på hur stora utsläpp verksamheten, produkten, tjänsten eller evenemanget har. Vi tillhandahåller en rad olika klimatberäkningstjänster.

LÄS MER
KLIMATSTRATEGI

Reducera

En heltäckande, genomtänkt och långsiktig klimatstrategi hjälper er att uppnå era mål inom ert klimatarbete. Tillsammans utformar vi ett program som ska mynna ut i en klimatstrategi.

LÄS MER
KLIMATKOMPENSATION

Kompensera

Att kompensera är ett sätt att ta ansvar för de utsläpp som ni inte lyckas undvika med egna åtgärder och är en nödvändig del av er strategi. Vi erbjuder klimatkompensation som är godkänt av FN.

LÄS MER